skip to Main Content
06 85024765 info@bosnjak.nl

Sadakatulfitre takodzer se mogu uplatiti u nasim prostorijama ili putem iDeala i PeyPala za naznakom SADAKATULFITR i kome da se uplati!

Osnovno pravilo je da se sadekatul-fitr daje u hrani, koliko je potrebno za jednodnevnu prehranu. Međutim, moguće ga je dati i u novcu. Sadekatul-fitr daje se onome kome se daje i zekat. Zekat, kao i sadekatul-fitr, daje se muslimanu ili muslimanki koji su siromašni. Zekat i sadekatul-fitr najbolje je dati svojoj najbližoj rodbini, pa bližoj, pa komšijama, pa svojim drugovima, pa tek onda drugim osobama iz svoga mjesta. Ne može se dati rodbini iz uzlazne linije (otac, majka, djed,…) i silazne linije (dijete, unuk,…) jer su oni i mimo zekata dužni da se izdržavaju.

Za online uplati mozete koristiti: iDeal

Pypal

Back To Top