skip to Main Content
06 43635089 info@bosnjak.nl

Sadakatulfitre takodzer se mogu uplatiti u nasim prostorijama ili putem iDeala sa naznakom SADAKATULFITR ! Osnovno pravilo je da se sadekatul-fitr daje u hrani, koliko je potrebno za jednodnevnu prehranu. Međutim, moguće ga je dati i u novcu. Sadekatul-fitr daje se onome kome se daje i zekat. Zekat, kao i sadekatul-fitr, daje se muslimanu ili muslimanki koji su siromašni. Zekat i sadekatul-fitr najbolje je dati svojoj najbližoj rodbini, pa bližoj, pa komšijama, pa svojim drugovima, pa tek onda drugim osobama iz svoga mjesta. Ne može se dati rodbini iz uzlazne linije (otac, majka, djed,…) i silazne linije (dijete, unuk,…) jer su oni i mimo zekata dužni da se izdržavaju.

Za online uplati mozete koristiti: iDeal







Back To Top