skip to Main Content
06 43635089 info@bosnjak.nl

Dzemat IKC Bosnjak Arnhem is de basiseenheid van de Bosnische gemeenschap in Nederland, die in spiritueel, cultureel en organisatorisch opzicht een integraal onderdeel is van de Islamitische Gemeenschap (IZ) Bosnië en Herzegovina.

De gemeenschap is gevormd en geregistreerd op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, in overeenstemming met de wetten en regelgevingen!

IKC Bosnjak wil Bosniërs samenbrengen om de religieuze, culturele, educatieve, sociaal-economische, traditie en andere behoeften van Bosniërs in Nederland te voeden, ontwikkelen en uitvoeren!

Back To Top